majątek

Lp.

Rzeczowe aktywa trwałe

Wartość netto w zł

na dzień 31.12.2016

na dzień 31.12.2015

na dzień 31.12.2014

na dzień 31.12.2013

na dzień 31.12.2012

1.

Środki trwałe:

54 523 736,16

54 504 971,10

43 729 615, 05

40 608 192,71

32 432 037,09

a)

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

2 510 459,39

2 510 459,39

2 510 459,39

2 510 459,39

2 514 824,90

b)

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

45 164 626,67

46 741 511,34

40 396 195,37

36 958 485,01

28 420 587,72

c)

urządzenia techniczne i maszyny

5 011 537,51

2 916 788,80

352 131.78

122 049,13

144 140,84

d)

środki transportu

242 373,48

289 965,85

17 825,03

26 225,03

39 731,95

e)

inne środki trwałe

1 594 739,11

2 046 245,72

453 003,48

990 974,15

1 312 751,68

2.

Środki trwałe w budowie

297 170,16

3 324 719,41

4 154 151,38

3 169 519,75

2 796 553,55

Razem (Lp. 1 + Lp. 2)

54 820 906,32

57 829 690,51

47 883 766,43

43 777 712,45

35 228 590,64

 

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Oleksiej

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Tomasz Oleksiej

Data modyfikacji: 2017-07-24

Opublikował: Tomasz Oleksiej

Data publikacji: 2017-07-24