Jest to nowoczesna placówka oferująca wszechstronną opiekę pacjentom z zaburzeniami psychicznymi i chorobami neurologicznymi. W swojej strukturze zawiera wiele specjalistycznych oddziałów stacjonarnych, zespołów dziennych, poradnie zdrowia psychicznego. Oferujemy dostęp do nowoczesnej bazy diagnostyki obrazowej. Wśród wysokiej klasy personelu oprócz lekarzy i pielęgniarek na oddziałach zatrudnieni są psycholodzy, terapeuci i rehabilitanci. Serwis ten powstał z myślą o wszystkich osobach chcących zasięgnąć bliższych informacji na temat szpitala,chorób w nim leczonych, metod leczenia, terapii czy działania pracowni diagnostycznych.

Naszym celem jest przełamanie obawy przed kontaktem z lekarzem psychiatrą czy psychologiem.


W ramach struktury organizacyjnej Zakładu wyodrębnia się:

1. przedsiębiorstwa obejmujące rodzaje prowadzonej działalności leczniczej:

1) Szpital, w skład którego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 Izba przyjęć,
II Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych,
Oddział III – psychogeriatrii,
Oddział ogólnopsychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM w Białymstoku,
Oddział ogólnopsychiatryczny V z całodobowym pododdziałem detoksykacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
Oddział ogólnopsychiatryczny VI z pododdziałem podwójnej diagnozy,
Oddział leczenia zaburzeń nerwicowych,
Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych,
Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu,
Oddział neurologiczny z pracownią elektroencefalograficzną,
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn,
Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu,
Oddział opieki domowej,
Oddział ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie („psychosomatyczny”),
Całodobowy oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla kobiet,
Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych,
Oddział rehabilitacji neurologicznej,
Dział diagnostyki obrazowej,
Dział diagnostyki laboratoryjnej (cennik),
Pracownia fizjoterapii i usprawnienia leczniczego,
Apteka szpitalna.
2) Zespół opieki pozaszpitalnej, w skład którego wchodzi:

Zakład opiekuńczo-leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną.

3) Zespół Poradni Specjalistycznych, w skład którego wchodzą następujące jednostki i ich komórki organizacyjne:

e-mail: radzyminska@sppchoroszcz.med.pl

a) Podlaskie Centrum Leczenia Padaczek, w skład Centrum wchodzą:

    Specjalistyczna poradnia padaczek,
    Pracownia EEG.

b) Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień, w skład Centrum wchodzi:

    Poradnia zdrowia psychicznego,
    Dzienny oddział psychiatryczny dla chorych z zaburzeniami psychicznymi,
    Zespół leczenia środowiskowego,
    Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu,
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia.

4) komórki organizacyjne działalności niemedycznej:

    Dział Statystyki i Dokumentacji Chorych,
    Dział Ekonomiczno - Finansowy,
    Dział Techniczno – Gospodarczy,
    Dział Dietetyki i Żywienia,
    Dział Zatrudnienia z sekcją Płac,
    Sekcja Organizacyjno - Administracyjna,
    Sekcja Zamówień Publicznych.

5) samodzielne stanowiska pracy:

    Specjalisty ds. Epidemiologii,
    Służba BHP,
    Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
    Pełnomocnika ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych,
    Radcy Prawnego,
    Specjalisty ds. Inwestycji i Remontów,
    Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością,
    Kapelani Szpitalni,
    Informatyka.

Metryka strony

Udostępniający: SPPZOZ

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Oleksiej

Data wytworzenia: 2017-07-19

Wprowadzający: Tomasz Oleksiej

Data modyfikacji: 2017-07-19

Opublikował: Tomasz Oleksiej

Data publikacji: 2017-07-19