sposoby przyjmowania skarg i wniosków

Każdy ma prawo do wnoszenia skarg i składania wniosków związanych z działalnością Zakładu.

Skargi i wnioski można składać do Dyrektora Zakładu (lub zastępców) w następujący sposób:
•    ustnie
•    listownie na adres:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
Plac Z. Brodowicza 1
16-070 Choroszcz
•    pismem złożonym osobiście w Sekretariacie Zakładu (budynek administracji)
•    faksem: (85) 719 28 00
•    drogą elektroniczną na adres e-mail: szpital@sppchoroszcz.med.pl

Przedmiotem skargi może być:
1)    zaniedbanie lub nienależyte wykonanie zadań przez pracownika Zakładu,
2)    naruszenie obowiązujących przepisów i regulaminów oraz słusznych interesów obywateli,
3)    nieprzestrzeganie praw pacjenta.

Pacjent ma prawo do uzyskania odpowiedzi na zgłoszoną skargę lub wniosek w terminie 30 dni od daty złożenia.

Dyrektor Zakładu przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w dni robocze – od poniedziałku do piątku – w godzinach pracy, tj. 7.00 – 14.35.

Metryka strony

Udostępniający: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny ZOZ w Choroszczy

Wytwarzający/odpowiadający: Tomasz Oleksiej

Data wytworzenia: 2017-07-24

Wprowadzający: Tomasz Oleksiej

Data modyfikacji: 2017-07-24

Opublikował: Tomasz Oleksiej

Data publikacji: 2017-07-24